Hİzmetlerİmİz

TMGD bulundurması veya TMGD'den hizmet alması gereken firmalara, sektörel bazda hizmet verebilecek uzman danışman istihdam ettirilmesine yönelik hizmetler.

ADR Kapsamında Projelendirme

Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak, ADR mevzuatına firma olarak uyumlu musunuz, değil misiniz? Gerekli incelemelerin yapılması, değerlendirilmesi ve sisteminizin bütünüyle ADR mevzuatına uygun hale getirilmesi.

Belgelendirme ve Tedarik

ADR ve ilgili mevzuatlar gereği tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalaj, ADR tankı, Portatif Tank ve araçlar belli standartları karşılamalı ve yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır. Bu kapsamda firmamız tarafından, sektörel bazda ihtiyaç duyulan ADR onaylı ambalaj ve araç temini sağlanmakta ve ayrıca aşağıda belirtilen belgelendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Çıkartılması

Tehlikeli madde taşımacılık ile ilgili Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Yayımlanan yönetmelikle, ADR'ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri,bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, TMFB için gerekli evrakların hazırlanmasında, ilgili yerlere başvuru yapılmasında ve TMFB'nin temini hususunda gerekli bütün hizmeti sağlıyoruz. 

 
Talay İnşaat ve Çevre