Hİzmetlerİmİz

İş Sağlığı ve Güvenliği 

  • İşyerleri için 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, İş Güvenliği Danışmanlığı hizmetinin verilmesi sağlanmaktadır.İşyerinin kapasitesi, personel sayısı, iş kolları vb. hususlar dikkate alınarak aşağıdaki başlıklarda yer alan işlemler yürütülmektedir.
  • İşyerinin ihtiyacına göre yıllık eğitim planı yapılır ve eğitimler verilir.
  • Danışmanlık Hizmeti Süresince Verilmesi Gereken Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Prensipleri, İş Kazası ve Önleme Yöntemleri, Termal Konfor Şartları, Ergonomiye Giriş, Ofiste İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı vb.
  • İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümler planlanarak, hazırlanan planların uygulanması sağlanır.
  • İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırmalar yapılarak, düzeltici faaliyet planları yapılı ve uygulaması kontrol edilir.
  • Her ay işyerinin çalışma sahaları gezilerek, iç tetkik yapılır, uygunsuzluklar ve iyileştirmeler hakkında rapor düzenlenir, iyileştirmelerin takibini İSG Sorumlularıyla birlikte yapılır.
  • İşyerinde mevcut ve kurulması planlanan sistemler için risk değerlendirilmesini yapılır, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikler belirlenerek, bu özelliklere uygun sistemlerin kurulması için işletme yetkililerine rapor düzenlenir. 
  • İşyerlerinde Risk Analizi, Saha Aksiyonu Planı ve Yasal Gerekenler İzleme Planlarının işyeri iş güvenliği sorumlusu ile birlikte yapılarak raporlanması ve aksiyonların yapılması takip edilir.
 
Talay İnşaat ve Çevre