Hİzmetlerİmİz

Çevre Görevlisi Nezaretinde Çevre Mevzuatı Konularında Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,

Çevre İzinleri, Lisansları ve Belgeleri Alınması

Ambalaj ve Tehlikeli Atık Beyanlarının Yapılması

Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması

 
Talay İnşaat ve Çevre